Počet záznamů: 1  

Search for long-lived particles decaying into electron or photon pairs with the D0 detector

 1. 1.
  0316243 - FZU-D 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for long-lived particles decaying into electron or photon pairs with the D0 detector.
  [Hledání dlouhožijících částic rozpadajících se na pár elektronů nebo fotonů pomocí D0 detektoru.]
  Physical Review Letters. Roč. 101, č. 11 (2008), 111802/1-111802/6. ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047; GA MŠk 1P05LA257
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * supersymmetry * quark
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.180, rok: 2008

  In this Letter we report on a search for long-lived particles that decay into final states with two electrons or photons. Such long-lived particles arise in a variety of theoretical models, like hidden valleys and supersymmetry with gauge-mediated breaking. By precisely reconstructing the direction of the electromagnetic shower we are able to probe much longer lifetimes than previously explored. We see no evidence of the existence of such long-lived particles and interpret this search as a quasi model-independent limit on their production cross section, as well as a limit on a long-lived fourth generation quark.

  V tomto článku popisujeme hledání dlouho žijících částic, které se rozpadají na koncové stavy se dvěma elektrony nebo fotony. Takové dlouho žijící částice vystupují v řadě teoretických modelů, jako skrytá údolí a supersymetrie s narušením způsobeným cejchováním. Pomocí přesné rekonstrukce směru elektromagnetické spršky jsme schopni zkoumat finální stavy s mnohem delší dobou života než kdy dříve. Nevidíme žádné známky existence těchto dlouho žijících částic a toto hledání tak pokládáme za kvazi modelově nezávislý limit velikosti účinného průřezu jejich produkce a limit na existenci kvarku čtvrté generace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166227