Počet záznamů: 1  

Experimental investigation of gas aerostatic bearings

 1. 1.
  0316140 - ÚT 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Steinbauer, P. - Šika, Z. - Kozánek, Jan - Šimek, J.
  Experimental investigation of gas aerostatic bearings.
  [Experimentální výzkum plynových aerostatických ložisek.]
  Acta Mechanica Slovaka. Roč. 3, - (2008), s. 769-776. ISSN 1335-2393
  Grant CEP: GA ČR GA101/06/1787
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: aerostatic bearing * experimental identification * measurement
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Aerostatic bearings are used both for low- and high-speed applications. For reliable operation of high-speed rotors it is necessary to have reliable data of the bearing dynamic properties. The paper discusses the experimental procedure of earostatic gas bearing measurement and methods of acquired data evaluation.

  Aerostatická ložiska jsou užívána pro aplikace s nízkými i vysokými otáčkami hřídele. Pro spolehlivou funkčnost vysokootáčkových hřídelů je nutná znalost dynamických vlastností těchto ložisek. V článku je popsána experimentální metodika měření aerostatických plynových ložisek a vyhodnocení získaných dat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166150