Počet záznamů: 1  

Ionic liquids and proteases: A clean alliance for semisynthesis

 1. 1. 0314266 - UOCHB-X 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Wehofsky, N. - Wespe, Ch. - Čeřovský, Václav - Pech, A. - Hoess, E. - Rudolph, R. - Bordusa, F.
  Ionic liquids and proteases: A clean alliance for semisynthesis.
  [Iontové kapaliny a proteazy: Správná kombinace pro semisyntézu.]
  Chembiochem. Roč. 9, č. 9 (2008), s. 1493-1499 ISSN 1439-4227
  Grant ostatní:DFG(DE) SPP1191; DFG(DE) SFB610
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: chemoenzymatic synthesis * ionic liquids * peptides * proteases * substrate mimetics
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 3.322, rok: 2008

  Ionic liquids of the type 1,3-dimethyl-imidazolium dimethylphosphate ([MMIM][Me2PO4]) were used as promising additives to promote the protease-catalyzed ligation of cleavage-sensitive peptide and protein fragments without competing peptide bond cleavages.

  Iontové kapaliny jako1,3-dimethyl-imidazolium dimethylphosphate ([MMIM][Me2PO4]) byly úspěšně použity jako aditivum pro proteasami katalyzovanou ligaci peptidů nebo fragmentů proteinů bez konkurenčního štěpení jejich peptidových vazeb.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164834