Počet záznamů: 1  

Emerging pattern of global change in the upper atmosphere and ionosphere

 1. 1. 0314089 - UFA-U 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Laštovička, Jan - Akmaev, R. A. - Beig, G. - Bremer, J. - Emmert, J. T. - Jacobi, C. - Jarvis, M.J. - Nedoluha, G. - Portnyagin, Yu. I. - Ulich, T.
  Emerging pattern of global change in the upper atmosphere and ionosphere.
  [Prvý celkový obraz globálních změn v horní atmosféře a ionosféře.]
  Annales Geophysicae. Roč. 26, č. 5 (2008), s. 1255-1268 ISSN 0992-7689
  Grant CEP: GA MŠk OC 091
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Atmospheric composition and structure * Thermosphere – composition and chemistry * Evolution of the atmosphere * Ionosphere * Ionosphere-atmosphere interactions
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.660, rok: 2008
  http://www.ann-geophys.net/26/1255/2008/

  In the upper atmosphere, greenhouse gases produce a cooling effect, instead of a warming effect. Increases in greenhouse gas concentrations are expected to induce substantial changes in the mesosphere, thermosphere, and ionosphere, including a thermal contraction of these layers. In this article we construct for the first time a pattern of the observed long-term global change in the upper atmosphere, based on trend studies of various parameters. The picture we obtain is qualitative, and contains several gaps and a few discrepancies, but the overall pattern of observed long-term changes throughout the upper atmosphere is consistent with model predictions of the effect of greenhouse gas increases. Together with the large body of lower atmospheric trend research, our synthesis indicates that anthropogenic emissions of greenhouse gases are affecting the atmosphere at nearly all altitudes between ground and space.

  V horní atmosféře skleníkové plyny dělají ochlazení, ne ohřev. Růst koncentrace skleníkových plynů by měl vyvolat podstatné změny v mezosféře, termosféře a ionosféře včetně teplotního smršťování těchto vrstev. V tomto článku konstruujeme prvý model/scénář pozorovaných dlouhodobých globálních změn v horní atmosféře, založený na studiu trendů různých veličin. Získaný model/scénář je kvalitativní s několika „dírami“ a rozpory v chování některých veličin, ale celkový obraz dlouhodobých změn v horní atmosféře je konsistentní s modelovými předpověďmi vlivu růstu koncentrace skleníkových plynů. Naše syntéza ukazuje, spolu s rozsáhlým výzkumem trendů v dolní atmosféře, že antropogenní emise skleníkových plynů ovlivňují atmosféru téměř na všech výškách mezi povrchem a kosmickým prostorem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164713