Počet záznamů: 1  

Chromosomal aberrations in tire plant workers and interaction with

 1. 1.
  0313804 - UEM-P 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Musak, L. - Souček, P. - Vodičková, Ludmila - Naccarati, Alessio - Halasová, E. - Poláková, Veronika - Slyšková, Jana - Susová, S. - Buchancová, J. - Šmerhovský, Z. - Sediková, J. - Klimentová, G. - Osina, O. - Hemminki, K. - Vodička, Pavel
  Chromosomal aberrations in tire plant workers and interaction with.
  [Chromozomální aberace u pracovníků v gumárenském průmysle a interakce s polymorfizmy genů zahrnutých do biotransformace a DNA opravy.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 641, 1-2 (2008), s. 36-42. ISSN 0027-5107
  Grant CEP: GA MZd NR8563
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Chromosomal aberrations * Genetic polymorphisms * DNA repair genes
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.198, rok: 2008

  We evaluated chromosomal aberrations in lymphocytes of 177 workers exposed to xenobiotics in a tire plant and in 172 controls, in relation to their genetic background. Nine polymorphisms in genes encoding biotransformation enzymes and nine polymorphisms in genes involved in main DNA repair pathways were investigated for possible modulation of chromosomal damage. Present results show that exposed individuals in the tire production, who smoke, exhibit higher chromosomal aberrations frequencies, and the extent of chromosomal damage may additionally be modified by relevant polymorphisms.

  V práci jsme hodnotili chomozomální aberace v lymfocytech 177 jedinců pracujících v gumárenském průmyslu exponovaných xenobiotikům a 172 kontrolních jedinců, ve vztahu k jejich genetickému pozadí. Devět polymorfizmů v genech kódujících biotransformační enzymy a 9 polymorfizmů v genech zahrnutých do hlavních DNA reparačních drah bylo vyšetřováno pro možnou modulaci chromozomálního poškození. Tato studie poukázala na to, že exponovaní jedinci v gumárenském průmyslu, kuřáci, vykazují vyšší frekvence chromozomálních aberací, a rozsah chomozomálního poškození může být dodatečně modifikován relevantnímy polymorfizmy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164514