Počet záznamů: 1  

Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs

 1. 1.
  0313656 - BÚ 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Lambdon, P. W. - Pyšek, Petr - Basnou, C. - Hejda, Martin - Arianoutsou, M. - Essl, F. - Jarošík, Vojtěch - Pergl, Jan - Winter, M. - Anastasiu, P. - Andriopoulos, P. - Bazos, I. - Brundu, G. - Celesti-Grapow, L. - Chassot, P. - Delipetrou, P. - Josefsson, M. - Kark, S. - Klotz, S. - Kokkoris, Y. - Kühn, I. - Marchante, H. - Perglová, Irena - Pino, J. - Vila, M. - Zikos, A. - Roy, D. - Hulme, P. E.
  Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs.
  [Zavlečená flóra Evropy: druhová diverzita, časové trendy, geografické rozšíření a směry dalšího výzkumu.]
  Preslia. Roč. 80, č. 2 (2008), s. 101-149. ISSN 0032-7786. E-ISSN 0032-7786
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600050811; GA MŠk(CZ) LC06073
  Grant ostatní: DAISIE(XE) SSPI-CT-2003-511202
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: alien plants * Europe * invasion
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.396, rok: 2008
  http://www.ibot.cas.cz/preslia/P082Lam.pdf

  Composition and structure of alien plants occurring in the wild in the European continent, based on the results of the 6 FP DAISIE project (2004–2008), is presented. In total, the database contains records from 49 regions of 5789 alien plant species in Europe, of which 2843 are alien to Europe (of extra-European origin). The research focus was on naturalized species; there are in total 3749 naturalized aliens in Europe, of which 1780 are alien to Europe. The highest diversity of alien species is concentrated in industrialized countries with a tradition of good botanical recording or intensive recent research. The number of naturalized neophytes in European countries increases with increasing precipitation but only in climatically warm and moderately warm regions. At present, approximately 6.2 new species are arriving each year. Most alien species have relatively restricted European distributions. Intentional introductions to Europe (62.8%) prevail over unintentional (37.2%).

  Článek přináší podrobné informace o struktuře a složení nepůvodní flóry Evropy, založené na výsledcích projektu DAISIE (2004-2008). Databáze obsahuje údaje o 5789 druzích, hlavní pozornost byl avěnována 3749 naturalizovaným druhům, z nichž 1780 pochází z jiných kontinentů. V současnosti přibývá v Evropě v průměru 6 naturalizovaných druhů ročně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164404

   
   
Počet záznamů: 1