Počet záznamů: 1  

Grain boundary effects in nanocrystalline diamond

 1. 1. 0313165 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Mareš, Jiří J. - Hubík, Pavel - Krištofik, Jozef - Nesládek, Miloš
  Grain boundary effects in nanocrystalline diamond.
  [Jevy spojené s hranicemi zrn v nanokrystalickém diamantu.]
  Physica Status Solidi. A. Roč. 205, č. 9 (2008), 2163-2168. ISSN 1862-6300
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA202/06/0040
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: diamond film * grain boundary * superconductivity * noise * ballistic transport
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.205, rok: 2008

  Superconducting granular diamond films are studied experimentally by DC resistivity measurement and by noise analysis in the 10 MHz range. It is shown that point-like interconnections of particular grains likely control the film resistance above the superconducting transition and are also responsible for the Josephson’s noise in the superconducting state.

  Supravodivé zrnité diamantové vrstvy jsou experimentálně studovány pomocí měření stejnosměrného měrného odporu a pomocí šumové analýzy v oboru 10 MHz. Je ukázáno, že bodové oblasti dotyku jednotlivých zrn určují odpor vrstev nad supravodivým přechodem a jsou rovněž zodpovědné za Josephsonův šum pozorovaný v supravodivém stavu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164063