Počet záznamů: 1  

Mouse models of tooth abnormalities

 1. 1.
  0312886 - ÚŽFG 2009 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Fleischmannová, Jana - Matalová, Eva - Tucker, A. S. - Sharpe, P. T.
  Mouse models of tooth abnormalities.
  [Myší modely zubních abnormalit.]
  European Journal of Oral Sciences. Roč. 116, - (2008), s. 1-10. ISSN 0909-8836. E-ISSN 1600-0722
  Grant CEP: GA AV ČR KJB500450503; GA MŠMT OC B23.001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: amelogenesis * dental defects * dentinogenesis
  Kód oboru RIV: FF - ORL, oftalmologie, stomatologie
  Impakt faktor: 1.957, rok: 2008

  Tooth number is abnormal in about 20% of the human population.The most common defect is agenesis of the third molars, followed by loss of the lateral incisors and loss of the second premolars.Tooth loss appears as both a feature of multi-organ syndromes and as a non-syndromic isolated character.Apart from tooth number, abnormalities are also observed in tooth size, shape, and structure.Many of the genes that underlie dental defects have been identified,and several mouse models have been created to allow functional studies to understand,in greater detail,role of particular genes in tooth development.Ability to manipulate the mouse embryo using explant culture and genome targeting provides a wealth of information that ultimately may pave the way for better diagnostics,treatment or even cures for human dental disorders.This review aims to summarize recent knowledge obtained in mouse models,which can be used to gain a better understanding of the mol. basis of human dental abnormalities.

  Abnormální počet zubů se vyskytuje u asi 70 % populace. Nejčastěji chybějící zuby jsou třetí moláry, následovány laterálními řezáky a druhými premoláry. Ageneze zubů se vyskytuje jako součást multiorgánových syndromů i jako izolovaná vývojová porucha. Kromě početních změn zubů se objevují také abnormality jejich velikosti, tvaru a struktury. Mnoho genů, které zapříčiňují zubní defekty, je již známých a byly vytvořeny myší modely pro funkční studie umožňující lepší pochopení role těchto genů ve vývoji zubů. Možnosti cílených genetických manipulací u myší poskytují informace, které mohou vést k lepší diagnostice, ošetření i vyléčení lidských zubních abnormalit. Tento článek shrnuje současné znalosti získané pomocí myších modelů, které přispívají k lepšímu pochopení molekulární podstaty zubních abnormalit.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163840

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.