Počet záznamů: 1  

Modified Co4MnAl Oxidic Catalysts: Effect of Modification on Properties

 1. 1.
  0312842 - ÚCHP 2009 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Z. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Klempa, Jan
  Modified Co4MnAl Oxidic Catalysts: Effect of Modification on Properties.
  [Modifikované oxidické katalyzátory Co4MnAl: Vliv způsobu modifikace na vlastnosti a katalytickou aktivitu při oxidaci VOC.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2008 - (Markoš, J.), s. 158. ISBN 978-80-227-2903-1.
  [35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Tatranské Matliare (SK), 26.05.2008-30.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1400
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: voc * catalytic oxidation * promoters
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Volatile organic compounds (VOCs) in industrial gases represent a serious environmental problem. The VOCs in the air can be reduced applying the process of total catalytic oxidation. Catalysts with noble metals are currently preferred as they are highly active and stable but expensive. Metal oxide alternatives from Co4MnAl LDHs precursors have appreciable activity, they are cheaper but less stable. Combination of both groups of active materials could give highly active catalysts with a sufficient stability.

  Tento příspěvek se zabývá studiem vlivu kombinace obou typů aktivních složek a způsobu jejich vnesení do katalyzátoru na katalytické vlastnosti při totální oxidaci toluenu a ethanolu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163800
   
Počet záznamů: 1