Počet záznamů: 1  

Geographic phenetic variation of two eastern-Mediterranean non-commensal mouse species, Mus macedonicus and M. cypriacus (Rodentia: Muridae) based on traditional and geometric approaches to morphometrics

 1. 1.
  0312617 - ÚŽFG 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Macholán, Miloš - Mikula, Ondřej - Vohralík, V.
  Geographic phenetic variation of two eastern-Mediterranean non-commensal mouse species, Mus macedonicus and M. cypriacus (Rodentia: Muridae) based on traditional and geometric approaches to morphometrics.
  [Geografická fenotypová proměnlivost dvou nekomenzálních druhů myší východního Středomoří, Mus macedonicus a M. cypriacus (Rodentia: Muridae) založená na tradičním a geometrickém morfometrickém přístupu.]
  Zoologischer Anzeiger. Roč. 247, - (2008), s. 67-80. ISSN 0044-5231. E-ISSN 0044-5231
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6045307; GA ČR GA206/06/0707
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA206/05/2334
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: Mus macedonicus * Mus cypriacus * phenotypic variation
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.319, rok: 2008

  We tested the hypothesis that skull shape within the genus Mus may vary with geographic location by assessing the extent and spatial distribution of phenotypic skull variation within and among two wild mouse species, M. macedonicus and M. cypriacus, using traditional and geometric morphometrics including a rather novel application of sliding semilandmarks. Shape was shown to be significantly correlated both with longitude and latitude in M. macedonicus, yet the correlation between morphometric and geographic distances was not significant, and morphometric differences between Asian and European populations were not higher than those within the particular continents. Discrimination between M. cypriacus and M. macedonicus as well as discrimination between two M. macedonicus subspecies was highly reliable using both traditional and geometric morphometric tools to analyze skull measurements.

  Testovali jsme hypotézu, že tvar lebky myší v rámci rodu Mus se může měnit v závislosti na geografické lokaci pomocí odhadu rozsahu prostorového rozložení fenotypové proměnlivosti lebky uvnitř a mezi dvěma volně žijícími druhy myší, Mus macedonicus a M. cypriacus, s použitím tradičních a geometrických morfometrických metod včetně poměrně nové techniky semilandmarků. Ukázali jsme, že u M. macedonicus je tvar signifikantně korelován jak s geografickou délkou, tak šířkou, avšak korelace mezi geografickými a morfometrickými distancemi nebyla průkazná a rozdíly mezi evropskými a asijskými populacemi nebyly vyšší než uvnitř těchto kontinentů.U obou druhů byla nalezena kovariance mezi dorzální a ventrální stranou lebky, nicméně byly mezi nimi zjištěny i některé rozdíly. Diskriminace mezi oběma druhy i mezi poddruhy M. macedonicus byla velmi spolehlivá jak pro tradiční, tak geometrické metody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163630

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.