Počet záznamů: 1  

Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů

 1. 1.
  0311379 - GLÚ 2009 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nikodem, A. - Kodešová, R. - Kodeš, V. - Pavlů, L. - Borůvka, L. - Žigová, Anna
  Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů.
  [Soil hydraulic properties characterzation for numerical modeling of acidificants transport.]
  Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2008 - (Sobocká, J.; Kulhavý, J.), s. 582-589. ISBN 978-80-89128-44-0.
  [Půda v moderní informační společnosti : konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca /1./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.08.2007-23.08.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: hydraulic properties * soil pores system * soil micromorphology
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie

  Pro vysvětlení různého vlivu vegetačního pokryvu na mikromorfologii, systém pórů a hydraulické vlastnosti povrchové vrstvy půd byly vybrány dva organické horizonty, které se vyvinuly pod smrkovým a travním porostem. Mikromorfologické studie ukázaly, že rozložený organický materiál v organickém horizontu pod travním porostem byl více kompaktní ve srovnání s organickým materiálem vytvořeným pod smrkovým porostem. Retenční schopnost organického horizontu pod travním porostem se ukázala vyšší, než retenční schopnost organického horizontu utvářeného pod smrkovým lesem.

  Two organic matter horizons were developed under a spruce forest and grass vegetation were chosen to demonstrate the impact of different vegetation cover on the micromorphology, porous system and hydraulic properties of surface soils. Micromorhological studies showed that the decomposed organic material in the organic matter horizon under the grass vegetation was more compact compared to the decomposed organic material in the organic matter horizon under the spruce forest. The retention ability of the organic matter horizon under the grass vegetation was higher than the retention ability of the organic matter horizon under the spruce forest.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163005

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.