Počet záznamů: 1  

Multi-wavelength observations of Asteroid 2100 Ra-Shalom

 1. 1.
  0311040 - ASU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Shepard, M.K. - Clark, B. E. - Nolan, M. C. - Benner, L. A. M. - Ostro, S. J. - Giorgini, J. D. - Vilas, F. - Jarvis, K. - Lederer, S. - Lim, L.F. - McConnochie, T. - Bell, J. - Margot, J. L. - Rivkin, A. S. - Magrik, C. - Scheeres, D.J. - Pravec, Petr
  Multi-wavelength observations of Asteroid 2100 Ra-Shalom.
  [Pozorování asteroidu 2100 Ra-Shalom v rozsahu vlnových délek.]
  Icarus. Roč. 193, č. 1 (2008), s. 20-38. ISSN 0019-1035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: asteroids composition * radar observations
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 3.268, rok: 2008

  We observed near-Earth asteroid 2100 Ra-Shalom over a six-year period, obtaining rotationally resolved spectra in the visible, near-infrared, thermal-infrared, and radar wavelengths. We derived its effective diameter, rotation period, visual albedo, radar albedo, and polarization ratio. Our spectral data indicate that Ra-Shalom is a K-class asteroid and we find excellent agreement between our spectra and laboratory spectra of the CV3 meteorite Grosnaja.

  Pozorovali jsme blízkozemní asteroid 2100 Ra-Shalom v intervalu šesti let, přičemž jsme získali rotačně rozlišená spektra ve viditelné, blízké infračervené, tepelné a radarové oblasti spektra. Odvodili jsme jeho efektivní průměr, rotační periodu, optické albedo, radarové albedo a polarizační poměr. Získaná spektrální data indikují, že Ra-Shalom je asteroid K typu a zjistili jsme vynikající shodu mezi našimi spektry a laboratorními spektry CV3 meteoritu Grosnaja.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162756