Počet záznamů: 1  

Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic

 1. 1.
  0310883 - BÚ 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Liška, Jiří - Palice, Zdeněk - Slavíková, Štěpánka
  Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic.
  [Seznam a Červený seznam lišejníků České republiky.]
  Preslia. Roč. 80, č. 2 (2008), s. 151-182. ISSN 0032-7786. E-ISSN 0032-7786
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/03/1214; GA AV ČR(CZ) IAA600050712
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: biodiversity * lichenized fungi * threatened
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.396, rok: 2008
  http://www.ibot.cas.cz/preslia/P082Lis.pdf

  This first version of the Red List of lichens of the Czech Republic uses IUCN criteria version 3.1 for evaluating the species (no infraspecific taxa are included). In total, 1497 species of lichenized fungi (without lichenicolous and lichen-allied fungi) are included. Of these, 120 (8%) suspicious records and taxonomically problematic or not well explored taxa were not evaluated against the IUCN criteria (NE category). In total, 560 species (37.4%) are threatened: 130 (8.7%) are critically endangered (CR), 184 (12.3%) are endangered (EN) and 246 (16.4%) are vulnerable (VU). In addition, 140 species (9.4%) are extinct in the Czech Republic (RE category), 174 species (11.6%) are listed in the category near threatened (NT) and 190 (12.7%) in least concern (LC). In total, 313 species (20.9%) are listed as data deficient (DD) because insufficient data are availabale for a categorization.

  Předkládaný červený seznam je první verzí klasifikace míry ohrožení lišejníkové flóry ČR. Použitá kategorizace je podle nových kritérií IUCN (verze 3.1). Červený seznam slouží zároveň jako checklist s vyznačenými změnami oproti předchozímu soupisu (Katalog lišejníků ČR, Vězda & Liška 1999). Celkový počet zahrnutých druhů je 1497 lišejníků (lichenizovaných hub bez hub lichenikolních). Nehodnoceny byly taxony, u jejichž výskytu jsou pochybnosti, taxony málo známé a taxonomicky nejasné (kategorie NE) – celkem 120 druhů (8% z celkového počtu lišejníků). Celkem ohrožených druhů je 560 (37.4%), z toho kriticky ohrožených (kategorie CR) je 130 (8.7%), ohrožených (EN) je 184 (12.3%) a zranitelných (VU) je 246 (16.4%). Mimo to 140 druhů (9.4%) bylo zařazeno do kategorie vyhynulých (RE). Taxonů blízkých ohrožení (NT) je celkem 174 druhů (11.6%). Neohrožených taxonů (LC) je 190 (12.7%). Taxonů s nedostatečně známými údaji pro kategorizaci (DD) je 313 (20.9%).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162626

   
   
Počet záznamů: 1