Počet záznamů: 1  

Estimation of anisotropy of mechanical properties in Mg alloys by means of compressive creep tests

 1. 1.
  0310261 - ÚFM 2009 RIV UA eng J - Článek v odborném periodiku
  Dobeš, Ferdinand - Peréz, P. - Milička, Karel - Garcés, G. - Adeva, P.
  Estimation of anisotropy of mechanical properties in Mg alloys by means of compressive creep tests.
  [Posouzení anizotropie mechanických vlastností Mg slitin pomocí creepových zkoušek v tlaku.]
  Problemy pročnosti (Strength of Materials). -, č. 1 (2008), s. 125-128. ISSN 0556-171X.
  [MSMF /5./. Brno, 27.06.2007-29.06.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/1354
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium * creep * composite * texture
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály

  A detailed knowledge of dependence of mechanical properties on orientation in materials prepared by directional processes may present an important factor influencing the design of construction parts. Toward this end, the compressive creep testing of short specimens may be useful. Three different magnesium-based materials were subjected to this testing: (i) pure magnesium, (ii) magnesium matrix composite reinforced with 10 vol.% of titanium, and (iii) magnesium alloy WE54. All three materials were prepared through a powder metallurgical route with final hot extrusion. The specimens for creep tests were cut in such a way that their longitudinal axis (i.e., the direction of compressive creep stress) and the axis of extruded bar contained a predestined angle.

  Detailní znalost závislosti mechanických vlastností na orientaci materiálů připravených směrovými procesy může představovat důležitý faktor ovlivňující návrh konstrukčních dílů. Pro určení této závislosti mohou být užitečné creepové zkoušky krátkých vzorků. Takovému zkoušení byly podrobeny tři materiály na bázi hořčíku: (i) čistý hořčík, (ii) kompozit s hořčíkovou matricí zpevněnou 10. obj. % Ti a (iii) hořčíková slitina WE54. Všechny tři materiály byly připraveny práškově metalurgickým postupem s protlačováním za tepla jako konečnou operací. Vzorky pro creepové zkoušky byly připraveny tak, že jejich podélná osa (tj. osa tlakového creepového napětí) a osa protlačované tyče svírala předem zadaný úhel.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162186

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.