Počet záznamů: 1  

Synthesis and Rearrangement of Dewar Benzenes Into Biaryls: Experimental Evidence for Conrotatory Ring Opening

 1. 1.
  0310213 - ÚOCHB 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Janková, Š. - Dračínský, Martin - Císařová, I. - Kotora, Martin
  Synthesis and Rearrangement of Dewar Benzenes Into Biaryls: Experimental Evidence for Conrotatory Ring Opening.
  [Syntéza a přesmyk Dewarových benzenů: experimentální důkaz konrotačního otevírání kruhu.]
  European Journal of Organic Chemistry. -, č. 1 (2008), s. 47-51. ISSN 1434-193X
  Grant CEP: GA MŠk 1M0508
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: Dewar benzene * biaryls * alkynes * Hammett * rearrangement
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 3.016, rok: 2008

  Rearrangement of aryl-substituted Dewar benzenes into the corresponding biaryls may serve as an alternative pathway for synthesis of sterically hindered biaryls. The kinetic data obtained from thermal rearrangements of Dewar benzenes provide experimental evidence for the proposed orbital-symmetry-controlled electrocyclic ring opening.

  Přesmyk Dewarových benzenů s arylovým substituentem na příslušné biaryly může sloužit k přípravě stericky bráněných biarylů. Kinetická data získaná pro termický přesmyk Dewarových benzenů poskytují experimentální důkaz pro konrotační mechanismus otevírání kruhu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162148