Počet záznamů: 1  

Středověké rukopisy v Městském muzeu v Krnově

 1. 1.
  0310184 - MÚA 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Petr, Stanislav
  Středověké rukopisy v Městském muzeu v Krnově.
  [Medieval manuscripts in the Krnov (Jägerndorf) Town Museum.]
  Studie o rukopisech. Roč. 36, - (2008), s. 81-119. ISSN 0585-5691
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: manuscript * Bible * Krnov (Czech Republic)
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Městské muzeum v Krnově chová ve svých sbírkách i dva středověké rukopisy – latinskou bibli a německou evangelijní postilu Mikuláše Dinkelbühla. Oba rukopisy nejsou odborné veřejnosti dosud blíže známy. Bible obsahuje text latinské Vulgáty s prology k většině biblických knih, na jejichž počátcích je vyzdobena malovanými ornamentálními iluminacemi; byla dokončena v roce 1433 neznámým písařem. Z vlastnických poznámek a monogramů poznamenaných na předním přídeští bylo možno zjistit, že jejím majitelem byl ve 2. polovině 15. století správce utrakvistické konzistoře a rektor pražské univerzity Václav Koranda ml. Počet dnes známých rukopisů dochovaných z někdejší Korandovy knihovny tak dosáhl již čísla 40. Do sbírek krnovského Městského muzea se bible dostala z knihovny kláštera minoritů v Krnově počátkem 50. let 20. století. Druhým středověkým rukopisem je německá evangelijní postila Mikuláše z Dinkelsbühlu. Jde o jediný známý exemplář tohoto díla v knihovnách České republiky.

  The Krnov (Jägerndorf) Town Museum collections include two medieval manuscripts – a Latin Bible and a German Gospel Postilla by Nicholas of Dinkelsbühel. Neither manuscript has previously been known to specialist circles. The Bible conteins the text of the Latin Vulgate with prologues on most books of the Bible, and it was completed in 1433 by an unknown scribe. From the ownership notes and monograms it was possible to ascertain that its owner was in the second half of the 15th century the administrator of the Utraquist Consistory and Chancellor of the Prague University Václav Koranda the Younger. The number of manuscripts known today preserved from Koranda’s library has come to forty. The Bible was aquired by the museum collections from the Minorite Convent Library in Krnov (Jägerndorf) in the early 1950s. The second medieval manuscript is the German Gospel Postilla by Nicholas of Dinkelsbühel, which is the only known example of this work housed in Czech libraries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162125

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.