Počet záznamů: 1  

Low temperature kinetics of In-Cd solid solution decomposition

 1. 1. 0309798 - FZU-D 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Pal-Val, P.P. - Pal-Val, L.N. - Ostapovets, A.A. - Vaněk, Přemysl
  Low temperature kinetics of In-Cd solid solution decomposition.
  [Nízkoteplotní kinetika rozkladu tuhých roztoků In-Cd.]
  Solid State Phenomena. Roč. 137, - (2008), s. 35-42. ISSN 1012-0394
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: low temperatures * In-based alloys * solid solutions * isothermal structure instability * Young's modulus * electrical resistivity * phase diagrams
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://www.scientific.net/3-908451-53-1/35/

  An influence of Cd content on the kinetics of a spontaneous low-temperature structure transformation in In-rich In-Cd alloys has been investigated using acoustic, resistivity and DSC-techniques. It is established that increase of the concentration of Cd leads to an essential increase of a driving force of the transition that results in an increase of the transition rate and in decrease of the relaxation time.

  Vliv obsahu Cd na kinetiku spontánní strukturní přeměny v In-bohatých In-Cd slitinách za nízkých teplot byl zkoumán pomocí akustických měření, měření rezistivity a diferenční skanovací kalorimetrie (DSC). Bylo stanoveno, že vzestup koncentrace Cd vede k podstatnému vzestupu hnací síly přechodu, v jehož důsledku roste rychlost přechodu a klesá relaxační doba.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161836