Počet záznamů: 1  

Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents

 1. 1.
  0309777 - ÚFCH JH 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Papoušková, B. - Bednář, P. - Fryšová, I. - Stýskala, J. - Hlaváč, J. - Barták, P. - Ulrichová, J. - Jirkovský, Jaromír - Lemr, K.
  Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents.
  [Hmotnostně spektrometrická studie vybraných prekurzorů a rozkladných produktů chemických bojových látek.]
  Journal of Mass Spectrometry. Roč. 42, č. 12 (2007), s. 1550-1561. ISSN 1076-5174. E-ISSN 1096-9888
  Grant ostatní: The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons(NL) L/ICA/ICB/84322/04
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: mass spectrometry * chemical warfare agent * high performance liquid chromatography * LC/MS
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.062, rok: 2007

  Selected precursors and degradation products of chemical warfare agents namely N,N dialkylaminoethane-2-ols, N,N-dialkylaminoethyl-2-chlorides and some of related N quaternary salts were studied by means of electrospray ionization-multiple tandem mass spectrometry (ESI-MSn). Proposed structures were confirmed with accurate mass measurement. General fragmentation patterns of these compounds are discussed in detail and suggested processes are confirmed using deuterated standards. The typical processes are elimination of alkene, hydrogen chloride, or water, respectively. Besides, elimination of ethene from propyl chain under specific conditions was observed and unambiguously confirmed using exact mass measurement and labelled standard. The potential of mass spectrometry to distinguish the positional isomers occurring among the studied compounds is reviewed in detail using two different MS instruments (i.e. ion trap and hybrid quadrupole-time of flight (Q-TOF) analyzer).

  Vybrané prekurzory a rozkladné produkty chemických bojových látek, a to N,N-dialkylaminoethan-2-oly, N,N-dialkylaminoethyl-2-chloridy a některé související N-kvartérní soli, byly studovány pomocí hmotnostní spektrometrie (ESI-MSn). Navrhované struktury byly potvrzeny měřením přesných hmotností. Obecné zákonitosti fragmentace těchto sloučenin jsou podrobně diskutovány a navržené mechanismy byly ověřeny pomocí deuterovaných standardů. Typickými procesy jsou eliminace alkenů, chlorovodíku nebo vody. Kromě toho bylo za specifických podmínek pozorováno a pomocí měření přesných hmotností označených standardů jednoznačně potvrzeno odštěpení ethenu z propylového řetězce. Odlišení izomerů zkoumaných sloučenin je možné použitím dvou různých hmotnostních analyzátorů (např. iontové pasti a kvadrupólu (Q-TOF)). Pro případy, kdy rozdíly ve fragmentaci nejsou pro rozlišení struktur dostatečné, byla navržena nová metoda kapalinové chromatografie využívající mikrokolonu (.mu.LC)/MSn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161820

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.