Počet záznamů: 1  

Vibrationally inelastic electron scattering in a two-channel approximation

 1. 1. 0309726 - UFCH-W 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Čársky, Petr - Čurík, Roman
  Vibrationally inelastic electron scattering in a two-channel approximation.
  [Vibrační neelastický elektronový rozptyl ve dvoukanálovém přiblížení.]
  Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics. Roč. 41, č. 5 (2008), , , 055203-1-6 ISSN 0953-4075
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100400501; GA AV ČR 1ET400400413; GA AV ČR KJB400400803; GA ČR GA202/08/0631; GA MŠk ME 857
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: inelastic electron scattering * two-channel approximation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.089, rok: 2008

  We present an approximation and simplification of the two- channel approach to vibrational electron energy loss spectra, which reduces considerably computer memory requirements. Instead of operations with 2N x 2N matrices, the Lippmann - Schwinger equation is solved in two consecutive single- channel steps in which the size of all matrices is only N x N. The procedure was tested on water, methane and cyclopropane molecules for several electron energies in the range of 1 to 20 eV. For all vibrational modes, electron energies and scattering angles, the calculated differential and integral cross sections were in excellent agreement with those calculated by the rigorous two- channel procedure.

  V článku je navrženo zjednodušení dvoukanálového přiblížení pro výpočet vibračních spekter EELS (Electron Energy Loss Spectra). Účelem tohoto zjednodušení je zmenšit požadavky výpočtu na pamět počítače. Je toho dosaženo tak, že rovnice Lippmannova-Schwingerova se řeší přibližným způsobem o dvou po sobě jdoucích jednokanálových kroků,. tedy operacemi s maticemi o rozměru N x N místo púvodních matic o rozměru 2N x 2N. Nová výpočetní metoda je testována pro molekuly vody, methanu a cyklopropanu pro několik hodnot elektronové energie v rozmezí 1 – 20 eV. Vypočtené diferenciální i integrální srážkové průřezy pro všechny vibrační módy, všechny elektronové energie i pro všechny úhly rozptylu byly ve výborné shodě s výsledky získanými rigorózním dvoukanálovým způsobem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161776