Počet záznamů: 1  

Mapa morfostruktur České republiky.

 1. 1.
  0309716 - ÚGN 2009 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Demek, J. - Kirchner, Karel - Mackovčin, P. - Slavík, P.
  Mapa morfostruktur České republiky.
  [Map of morphostructures of the Czech Republic.]
  Geomorphologia Slovaca et Bohemica. Roč. 7, č. 1 (2007), s. 5-14. ISSN 1337-6799
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: map of morphostructures * morphostructural analysis * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Autoři prezentují mapu morfostruktur České republiky, individuální morfostruktury byly vymezeny morfostrukturní analýzou s využitím strukturně geologických a hydrogeologických informací, zarovnaných povrchů, morfometrickou analýzou a analýzou geomorfologických sítí, říčních teras a korelátních sedimentů. Autoři vymezili 5 megamorfostruktur: Český masív, Moravsko-slezský terán, Karpatskou předhlubeň, Vnější Západní Karpaty, Panonskou pánev a Slezskou nížinu, díle pak značný počet morfostruktur 2 a 3 řádu.

  Authors present map of morphostructures on the territory of the Czech Republic. Individual morpohostructures were delimited by morphostructural analysis using structural geological and hydrogeological information, planation surfaces, morphometric analysis, and analysis of geomorphic nets, river terraces and correlative deposits as key sources of data. Authors distinguished 5 megamorphostructures of the 1st order: Bohemian Massif, Moravian-Silesian terrane, Carpathian Foredeep, Outer Western Carpathians, Pannonian Basin and Silesian Lowland and the whole number of morphostructures of the 2nd and 3rd order.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161768

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.