Počet záznamů: 1  

Polymerization of aliphatic alkynes with heterogeneous Mo catalysts supported on mesoporous molecular sieves

 1. 1.
  0309686 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Balcar, Hynek - Topka, Pavel - Sedláček, J. - Zedník, J. - Čejka, Jiří
  Polymerization of aliphatic alkynes with heterogeneous Mo catalysts supported on mesoporous molecular sieves.
  [Polymerizace alifatických alkinů s heterogenními Mo katalyzátory nanesenými na mezoporézních molekulových sítech.]
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 46, č. 7 (2008), s. 2593-2599. ISSN 0887-624X. E-ISSN 1099-0518
  Grant CEP: GA ČR GA203/05/2194; GA AV ČR IAA4040411; GA AV ČR KAN100400701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: alkyne polymerization * conjugated polymers * metathesis * Mo heterogeneous catalysts
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.821, rok: 2008

  Conjugated polymers attract a particular attention as functional materials for electronics, photonics, and related applications as well as for gas separation and pervaporation membranes.[1-5] These polymers are usually prepared by coordination polymerization of corresponding alkynes induced with homogeneous catalysts. The increased requirements for a high purity of these polymers, especially for a low level of catalyst residues, initiated the investigation of heterogeneous catalysts, the application of which enables easy and complete separation of produced polymers from catalysts.[6] Rh complexes immobilized on polymeric supports[7][8] and/or mesoporous molecular sieves[9][10] have been successfully used for polymerization of phenylacetylene and its derivatives into polymers of high purity. These catalysts failed, however, in polymerization of aliphatic alkynes.

  3-Ethynylthiofene (3ETh) byl polymerizován s Rh(I)komplexy: [Rh(cod)acac], [Rh(nbd)acac], [Rh(cod)Cl]2 a [Rh(nbd)Cl]2 (cod je .eta.2:.eta.2-cycloocta-1,5-diene a nbd je .eta.2:.eta.2-norborna-2,5-diene) použitými jako homogenní katalyzátory a s kompexy [Rh(cod)Cl]2 a [Rh(nbd)Cl]2 imobilizovanými na mezoporézním polybenzimidazolu použitými jako heterogenní katalyzátory. Všechny testované katalyzátory poskytly poly(3ETh) s vysokým obsahem cis dvojných vazeb. In situ NMR studium homogenních polymerizací iniciovaných [Rh(cod)acac] a [Rh(nbd)acac] komplexy ukázalo: (i) že transformace acac ligandů na volný acetylaceton (Hacac) nastává již v počátečním stadiu polymerizace, což naznačuje, že tato reakce je součástí iniciace, (ii) že iniciace je pomalá v obou polymerizačních systémech a (iii) že v průběhu polymerizace dochází k uvolnění cod ligandu z [Rh(cod)acac] ale nikoli nbd ligandu z [Rh(nbd)acac].
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004673

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.