Počet záznamů: 1  

A comparative study into the photocatalytic properties of thin mesoporous layers of TiO2 with controlled mesoporosity

 1. 1.
  0309564 - ÚFCH JH 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Tschirch, J. - Bahnemann, D. - Wark, M. - Rathouský, Jiří
  A comparative study into the photocatalytic properties of thin mesoporous layers of TiO2 with controlled mesoporosity.
  [Srovnávací studie fotokatalytických vlastností tenkých mesoporézních vrstev TiO2 s řízenou mesoporozitou.]
  Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry. Roč. 194, 2-3 (2008), s. 181-188. ISSN 1010-6030. E-ISSN 1873-2666
  Grant CEP: GA MŠMT 1M0577
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: mesoporous films * film thickness * TiO2 * dye adsorption * photocatalytic degradation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.362, rok: 2008

  Mesoporous films of TiO2 were prepared by a sol-gel procedure using a Pluronic (R) block copolymer and the dip-coating technique. The film thickness was controlled by changing the film withdrawal rate and by repetitive coatings. The amount of dye molecules adsorbed onto the mesoporous film depends on the dye properties, with thionine and methylene blue being more strongly adsorbed than rhodamine B, methyl orange and methyl red. The photocatalytic efficiency of the degradation of these dyes strongly depends on their respective degradation mechanism. It was found that the optimum efficiency is achieved when the target molecule is adsorbed only to some extent thus enabling its decomposition directly by the attack of holes. On the other hand, secondary oxidizing species such as O-2(center dot-) and HO2 center dot but most likely even OH center dot play a crucial role in the oxidation mechanism, which is particularly evident in the case of methylene red.

  Mesoporézní filmy TiO2 byly připraveny metodou sol-gel s využitím blokového kopolymeru Pluronic a techniky dip-coating. Tloušťka filmů byla řízena rychlostí vytahování ze solu a opakovaným nanášením. Množství molekul barviv adsorbovaných na mesoporézních filmech závisí na vlastnostech barviva. Thionin a methylenová modř jsou silněji adsorbovány než rhodamin B, methyloranž a methylčerveň. Fotokatalytická účinnost degradace těchto barviv výrazně závisí na příslušném degradačním mechanismu. Optimální účinnosti je dosaženo, když je cílová molekula adsorbována jenom v určitém rozsahu, což umožňuje její dekompozici přímým atakem dírou. Na druhé straně, sekundární oxidační specie jako radikály O2.-, HO2. a velmi pravděpodobně i OH. hrají klíčovou roli v oxidačním mechanismu, což je zvláště patrné v případě methylčerveně. Vyšší koncentrace adsorbovaných látek, které mají být degradovány, může mít dokonce i negativní vliv, jak bylo zjištěno pro thionin jako modelovou sloučeninu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004669

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.