Počet záznamů: 1  

Crystal structures, thermal behaviors, and C-H...O=C hydrogen bondings of poly(3-hydroxyvalerate) and poly(3-hydroxybutyrate) studied by infrared spectroscopy and X-ray diffraction

 1. 1.
  0309157 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sato, H. - Ando, Y. - Dybal, Jiří - Iwata, T. - Noda, I. - Ozaki, Y.
  Crystal structures, thermal behaviors, and C-H...O=C hydrogen bondings of poly(3-hydroxyvalerate) and poly(3-hydroxybutyrate) studied by infrared spectroscopy and X-ray diffraction.
  [Krystalická struktura, teplotní chování a C-H…O=C vodíkové vazby poly(3-hydroxyvalerátu) a poly(3-hydroxybutyrátu) studované infračervenou spektroskopií a rentgenovou difrakcí.]
  Macromolecules. Roč. 41, č. 12 (2008), s. 4305-4312. ISSN 0024-9297. E-ISSN 1520-5835
  Grant CEP: GA ČR GA203/05/0425
  Grant ostatní: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology(JP) MEXT
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: poly(3-hydroxyvalerate) * poly(3-hydroxybutyrate) * infrared spectroscopy
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.407, rok: 2008

  We have investigated crystal structure and C-H...O=C hydrogen bonding by using infrared (IR) spectroscopy and wide-angle X-ray diffraction (WAXD) for poly(3-hydroxyvalerate) (PHV) in comparison with those of poly(3-hydroxybutyrate) (PHB). We have explored the distances between the C=O group in one helix and the CH3 or CH2 groups in the other helix of PHV by using X-ray crystallographic data. It has turned out that the distance between the C=O group and the CH3 group of PHV is longer than that of the van der Waals separation (2.72 Å), while the distance between the C=O group and the two CH2 groups in the main and side chains of PHV is significantly shorter than that of the van der Waals separation.

  Studovali jsme krystalickou strukturu a C-H...O=C vodíkové vazby pomocí infračervené (IR) spektroskopie a širokoúhlového rentgenova rozptylu poly(3-hydroxyvalerátu) v porovnání s poly(3-hydroxybutyrátem). Zkoumali jsme vzdálenosti mezi skupinami C=O v jednom helixu a CH3 nebo CH2 skupinami v jiném helixu pomocí rentgenových krystalografických dat. Ukázalo se, že vzdálenost mezi C=O a CH3 skupinou PHV je delší než van der Waalsův poloměr (2.72 Å), zatímco vzdálenost mezi skupinou C=O a dvěma CH2 skupinami v hlavním a vedlejším řetězci PHV je významně kratší než van der Waalsův poloměr.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004651

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.