Počet záznamů: 1  

Genetic diversity and phylogenetic relationships of spined loaches (genus Cobitis) in Croatia based on mtDNA and allozyme analyses

 1. 1.
  0308747 - ÚŽFG 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Buj, I. - Podnar, M. - Mrakovčić, M. - Choleva, Lukáš - Šlechtová, Věra - Tvrtković, N. - Ćaleta, M. - Mustafić, P. - Marčić, Z. - Zanella, D. - Brigić, A.
  Genetic diversity and phylogenetic relationships of spined loaches (genus Cobitis) in Croatia based on mtDNA and allozyme analyses.
  [Genetická diverzita a fylogenetické vztahy sekavců rodu Cobitis v Chorvatsku založené na analýze mtDNA a alozymových markerů.]
  Folia zoologica. Roč. 57, 1-2 (2008), s. 71-82. ISSN 0139-7893. E-ISSN 1573-1189.
  [International Conference Loaches of the genus Cobitis and related genera. Šibenik, 24.09.2006-29.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GP206/05/P586; GA ČR GA206/06/1763; GA MŠMT LC06073
  Grant ostatní: UK Praha(CZ) 187/2005 B BIO
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: Cobitidae loaches * Danube watershed * Adriatic watershed
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.522, rok: 2008

  Using mtDNA variations and phylogenetic approach, the Croatian spined loaches from Danubian populations of C. elongatoides and its hybrids from rivers Kupa and Drava are related to the species included in the Cobitis s. str. group. whereas C. elongata and loaches from Adriatic watershed belong to "Bilineata" and "Elongata" clades within the Adriatic group. Within each clade, we found several sublineages with its specific historical origin. Allozyme analyses of the so called C. taenia complex revealed the presence of both C. elongatoides and its all-female triploid hybrids in the Danube basin of Croatia.

  Fylogenetická studie variability mtDNA ukázala, že populace sekavcovitých ryb rodu Cobitis dunajského povodí v Chorvatsku, jmenovitě C. elongatoides a sympatričtí hybridi, jsou příbuzní a geneticky náleží k druhům skupiny "Cobitis sensu stricto". Druh C. elongata a sekavci z jadranských povodí náleží do kládů "Bilineata" a "Elongata" v rámci adriatické skupiny. V každé skupině jsme rozlišili několik dalších fylogenetických linií se specifickým historickým původem. Alozymové analýzy taxonů takzvaného "C. taenia complex" odhalily v dunajském povodí Chorvatska sympatrickou přítomnost druhu C. elongatoides a kryptických vše-samičích triploidních hybridů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161125

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.