Počet záznamů: 1  

Dětské žárové hroby na pohřebišti lužické kultury v Opavě-Kateřinkách

 1. 1.
  0308102 - ARÚB 2008 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Juchelka, Jiří
  Dětské žárové hroby na pohřebišti lužické kultury v Opavě-Kateřinkách.
  [Child cremation burials at the Lusatian culture necropolis in Opava-Kateřinky.]
  Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Roč. 42, - (2007), s. 99-112. ISSN 0560-2793
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Lusatian culture * burial ground * urn graves * Czech Silesia * Upper Silesia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek se zabývá problematikou dětských a smíšených hrobů (dítě + dospělá osoba), které byly nalezeny na pohřebišti v Opavě – Kateřinkách, kde bylo doposud zkoumáno celkem 151 hrobových celků, z nichž lužickému stupni zcela bezpečně náleželo 53 a rovných 59 slezskému. Dle antropologické analýzy (provedené J. Chocholem a v případě hrobu č. 85 E. Vlčkem) lze říci, že z celkového počtu 151 zkoumaných hrobů náleželo jednoznačně 37 dětským (viz kapitola 3), 15 ženským a 7 mužským pohřbům. Dalších 15 hrobů příslušelo neoddiskutovatelně dospělým jedincům, 4 hrobové celky starším jedincům, v 6-ti hrobech bylo pohřbeno více osob a v jednom hrobovém celku pouze zvíře. Zbylých 66 hrobových celků nebylo určeno vůbec. Na námi sledovaném pohřebišti se nepodařilo prokázat markantnější rozdíl v hrobové výbavě mužů a žen, ani dětí a dospělých jedinců.

  The article deals with the problems of child’s and mixed graves (child + adult), that were revealed at the necropolis in Opava-Kateřinky, where 151 graves have been excavated up to now, 53 of which are clearly from the Lusatian culture phase and 59 from the Silesian phase. Anthropological analysis (realised by J. Chochol and E. Vlček - grave no. 85) showed that from the total number of 151 graves 37 are unambiguously child’s funerals, 15 are female and 7 male funerals. In another 15 graves adults are buried, in 4 were older people, in 6 more than one dead were buried and in one grave only animal bones were found. Remaining 66 graves have not been classified at all. No remarkable differences in grave inventories of male and female or child’s and adult’s graves were found at the necropolis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160681

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.