Počet záznamů: 1  

CDC25A phosphatase controls meiosis I progression in mouse oocytes

 1. 1. 0307953 - UZFG-Y 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolc, Petr - Šašková, Adéla - Baran, V. - Kubelka, Michal - Schultz, R. M. - Motlík, Jan
  CDC25A phosphatase controls meiosis I progression in mouse oocytes.
  [CDC25A fosfatáza reguluje průchod meiózou I v myších oocytech.]
  Developmental Biology. Roč. 317, č. 1 (2008), s. 260-269 ISSN 0012-1606
  Grant CEP: GA ČR GA305/06/1413; GA ČR GD204/05/H023
  Grant ostatní:Czech-US cooperation(CZ) ME08030; Slovenská Akademie vied(SK) VEGA 2/6176/26
  Program:ME
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: resumption of meiosis * meiotic maturation * mouse oocytes
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.416, rok: 2008

  This paper uses functional studies (RNAi, mRNA microinjection) to uncover a role of CDC25A in female meiosis. CDC25A cooperates together with CDC25B during resumption of meiosis, destruction of CDC25A in prometaphase I is crucial for MI-MII transition. CDC25A is exclusively localized to the nucleus prior to nuclear envelope breakdown (NEBD). In contrast, CDC25B localizes to cytoplasm in GV-intact oocytes and translocates to the nucleus shortly before NEBD. CDC25A behaves differently during female meiosis than during mitosis, and moreover, that CDC25A has a function in resumption of meiosis, MI spindle formation and the MI–MII transition. Thus, both CDC25A and CDC25B are critical for meiotic maturation of oocytes.

  Práce pomocí funkčních studií (RNAi, mRNA mikroinjekce) objasňuje roli CDC25A v samičí meióze. CDC25A se spolu s CDC25B podílí na znovuzahájení meiózy, destrukce CDC25A v prometafázi I je klíčová pro MI-MII přechod. CDC25A je před znovuzahájením meiózy čistě jaderný protein, avšak CDC25B je nejdříve lokalizována do cytoplasmy a těsně před rozpadem jaderné membrány se translokuje do jádra. CDC25A hraje klíčovou roli v znovuzahájení meiózy, v tvorbě MI spindlu a MI-MII přechodu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160573