Počet záznamů: 1  

Service life prediction for refractory materials

 1. 1.
  0307917 - ÚFM 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Boccaccini, D. N. - Cannio, M. - Volkov-Husović, T. D. - Kamseu, E. - Romagnoli, M. - Veronesi, P. - Leonelli, C. - Dlouhý, Ivo - Boccaccini, A. R.
  Service life prediction for refractory materials.
  [Predikce životnosti žáruvzdorných materiálů.]
  Journal of Materials Science. Roč. 43, č. 12 (2008), s. 4079-4090. ISSN 0022-2461. E-ISSN 1573-4803
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0495
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: refractory materials * ultrasonic velocity * fracture toughness
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Impakt faktor: 1.181, rok: 2008

  Ultrasonic pulse velocity testing and image analysis were used to predict the thermal stability of cordierite– mullite refractories. Two compositions used as substrates in fast firing of porcelain whiteware, characterized by different microstructure and crack propagation behavior, were investigated. Fracture strength and fracture toughness values were obtained from three point bending test and chevron notched specimen technique, respectively. The measurement of the ultrasonic velocity was used to assess the material degradation with increasing number of thermal-shock cycles. Specimen damage was monitored using image analysis to obtain further evidence of material degradation. The correlation between thermo-mechanical properties, ultrasonic velocity, microstructure, crack propagation behaviour and thermal-shock resistance was discussed. Service life prediction models for refrac. plates, from measured values of ultrasonic velocity and surface damage analysis, were proposed and validated.

  Měření rychlosti ultrazvukových pulzů a obrazová analýza byly použity pro predikci tepelné stability žáruvzdorných materiálů na bázi kordieritu a mulitu. Byly zkoumány dva materiály lišící se mikrostrukturou a odolností vůči šíření trhliny, oba materiály jsou používány jako podložky při rychlém vypalování bílého porcelánu. Pevnost v ohybu a lomová houževnatost byly získány ze zkoušek tříbodovým ohybem a hladných vzorků a vzorků s vruby typu chevron. Měření rychlosti ultrazvuku bylo použito pro hodnocení degradace materiálu s rostoucím počtem tepelných šoků. Poškození bylo monitorováno za použití obrazové analýzy. Byla diskutována korelace mezi tepelně mechanickými vlastnostmi, rychlostí ultrazvuku, mikrostrukturou, chováním při šíření trhliny a odolností vůči tepelným šokům. Byly navrženy modely umožňující predikci životnosti žáruvzdorných desek na základě měřených rychlostí ultrazvuku a poškození povrchu a tyto modely byly verifikovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160545

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.