Počet záznamů: 1  

Performance of the sol-gel method for the preparation of optical fibers

 1. 1.
  0307635 - ÚFE 2008 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Matějec, Vlastimil - Hayer, Miloš - Mrázek, Jan - Kašík, Ivan - Podrazký, Ondřej - Pospíšilová, Marie
  Performance of the sol-gel method for the preparation of optical fibers.
  [Účinnost metody sol-gel pro přípravu optických vláken.]
  Revue Roumaine de Chimie. Roč. 52, č. 10 (2007), s. 991-998. ISSN 0035-3930.
  [Physical Chemistry Conference ROMPHYSCHEM /12./. Bucharest, 06.09.2006-08.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA102/05/0956
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: sol-gel processing * optical fibres * chemical sensors
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.262, rok: 2007

  This paper deals with two principal sol-gel approaches for the preparation of silica optical fibers. The first approach consists in the fabrication of preforms for fiber drawing through the preparation of monolitic gels. The second one is based on the application of thin layers into substrate tubes, their thermal treatment and viscous transformation into preforms of optical fibers under the effect of the surface tension. The paper discusses principles and main results of these approaches.

  Článek se zabývá dvěma základními sol-gel přístupy pro přípravu křemenných optických vláken. První přístup je založen na přípravě preforem pro tažení vláken s využitím přípravy monolitických gelů. Druhý přístup je založen na aplikaci tenkých vrstev do substrátových trubic, jejich tepelném zpracování a viskózní transformaci do preforem vlivem povrchového napětí. Článek rozebírá principy a hlavní výsledky těchto přístupů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160341