Počet záznamů: 1  

Sekundární rybí pásma a výskyt lipana podhorního (Thymallus thymallus) v České republice

 1. 1.
  0307403 - ÚBO 2008 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Halačka, Karel - Lusk, Stanislav - Vetešník, Lukáš
  Sekundární rybí pásma a výskyt lipana podhorního (Thymallus thymallus) v České republice.
  [Secundary trout zones and occurrence of grayling (Thymallus thymallus) in the territory of the Czech Republic.]
  Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i, 2008 - (Pithart, D.; Benedová, Z.; Křováková, K.), s. 52-56. ISBN 978-80-254-1834-5.
  [Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň (CZ), 28.04.2008-30.04.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS500450513
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: secondary trout zone * grayling * dams * anglers catches
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  V práci je sledován vztah mezi vznikem sekundárním pstruhovým pásmem pod údolními nádržemi a rozšířením lipana podhorního ve vodách České republiky. Lipan podhorní byl již v minulosti uváděn jako potenciálně perspektivní ryba pro naše toky. To bylo potvrzeno obrovským nárůstem jeho úlovků v 70. a 80. letech minulého století. Velký význam pro tento nárůst měl prostor vzniklý vytvořením sekundárních pstruhových pásem pod řadou v té době vznikajících vodních děl. Na přelomu století však došlo ke zlomu a početní stavy klesly opět na úroveň 50. let minulého století. Lze konstatovat, že tyto lokality se jeví za určitých podmínek jako velmi vhodné pro tento druh, je však ještě třeba sledovat celkovou dynamiku tohoto biotopu, aby bylo možno nastolit optimální režim vhodný pro v něm zastoupené organismy a tak i vznik stabilní rovnováhy.

  In this paper, the relationship between emergence of secondary trout zones below dams, and occurence of the grayling in the waters of the Czech Republic, is studied. The grayling was mentioned as a potentially perspective fish for our waters. This was confirmed by colossal growth of its catches in 1970s and 1980s. The space formed by creation of the secondary trout zones below series of dams, which were built at that time, was very significant for this growth. However, at the turn of the century, a breakpoint was observed, and the numbers of catches decreased to the level of the 1950s. It can be stated that these locaties appear very suitable for this species under specific conditions. However it is necessary to monitor the general dynamics of this biotope, in order to possibly establish an optimal regime fit for present organisms and therefore to form a stable equilibrium.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160181

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.