Počet záznamů: 1  

Serologic survey of potential vertebrate hosts for West Nile Virus in Poland

 1. 1.
  0307091 - UBO-W 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hubálek, Zdeněk - Wegner, E. - Halouzka, Jiří - Tryjanowski, P. - Jerzak, L. - Šikutová, Silvie - Rudolf, Ivo - Kruszewicz, A. G. - Jaworski, Z. - Włodarczyk, R.
  Serologic survey of potential vertebrate hosts for West Nile Virus in Poland.
  [Sérologický přehled potenciálních obratlovčích hostitelů viru West Nile (Flaviviridae) v Polsku.]
  Viral Immunology. Roč. 21, č. 2 (2008), s. 247-254. ISSN 0882-8245
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600930611
  GRANT EU: European Commission(XE) 10284 - EDEN
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: antibodies – West Nile virus – Usutu virus – Flavivirus * Poland * birds * horses
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.949, rok: 2008

  A survey for antibodies to West Nile Flavivirus (WNV) was carried out by plaque-reduction neutralization microtest in 78 horses, 20 domestic chickens, and 97 wild birds belonging to 10 species from different areas in Poland. Specific antibodies were detected in five juvenile (hatching-year) birds collected in 2006: three white storks (Ciconia ciconia) in a wildlife rehabilitation centre (5.4% of all examined storks - the antibody titres were 1:320, 1:160, and 1:20), one free-living mute swan (Cygnus olor – the titre was 1:20) and one hooded crow (Corvus corone cornix) in a wildlife rehabilitation centre – the titre 1:20); i.e., overall seropositivity to WNV was 5.2% among wild birds sampled. The data do not indicate a significant WNV activity in Poland with a 100% certainty, but they are a respectable trace, which demands verification. One black-headed gull (Larus ridibundus) revealed antibodies neutralizing Usutu Flavivirus – this is the first record for Poland.

  Vyšetření protilátek k flaviviru West Nile (WNV) bylo uskutečněno plak-redukčním neutralizačním mikrotestem u 78 koní, 20 slepic, a 97 divokých ptáků 10 druhů z různých oblastí Polska. Specifické protilátky byly detegovány u 5 mladých (tohoročních) ptáků vyšetřených v roce 2006: 3 čápů bílých (Ciconia ciconia) v rehabilitačním středisku (5.4% všech vyšetřených čápů; titry protilátek byly 1:320, 1:160, a 1:20), 1 volně žijící labutě velké (Cygnus olor – titr byl 1:20) a 1 vrány obecné šedé (Corvus corone cornix) v rehabilitačním středisku – titr 1:20); celková séropozitivita divokých ptáků k WNV byla 5.2%. Výsledky nenaznačují průkaznou aktivitu WNV v Polsku, jsou však určitou stopou, kterou by bylo vhodné dále sledovat a ověřit. U jednoho racka chechtavého (Larus ridibundus) byly zjištěny neutralizační protiláky k flaviviru Usutu, což je první průkaz protilátek k tomuto viru v Polsku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159943