Počet záznamů: 1  

Dočasná nebo trvalá změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci.

 1. 1.
  0306994 - SOÚ 2008 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Maříková, Hana - Vohlídalová, Marta
  Dočasná nebo trvalá změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci..
  [A Permanent or Temporary Change? The Arrangement of Gender Roles in Families with Fathers Participating in Childcare.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 102 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 11. ISBN 978-80-7330-135-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: maternity * parernity * shared parenthood
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Studie si klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného statu quo. Klade si také otázku, kdy k nastolení genderové rovnosti v rodinách dochází či může dojít a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině a genderovou nerovností v širší společnosti. Studie je uvozena analýzou kvantitativních výzkumů vážících se k tématu. Těžiště studie vychází ze speciálně realizovaného kvalitativního výzkumu uskutečněného v roce 2006 prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.

  The study therefore aims to answer the question of whether in families where the father is involved in caring for children in the early stage of their lives there is an erosion of gender inequalities in the family, or whether what occurs is just a modification of the given status quo. The study also looks at the question of at what point gender equality is (or can be) established in the family and what is the connection between gender equality in the family and gender inequality in the society at large. The study draws on both quantitative research and on qualitative research specially conducted in 2006 through semi-standardised interviews.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159868

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.