Počet záznamů: 1  

Synthesis of Tumor Necrosis Factor Alpha Induced Protein 6 in Porcine Preovulatory Follicles; A Study with A38 Antibody

 1. 1.
  0306895 - ÚŽFG 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nagyová, Eva - Camaioni, A. - Procházka, Radek - Day, A. J. - Salustri, A.
  Synthesis of Tumor Necrosis Factor Alpha Induced Protein 6 in Porcine Preovulatory Follicles; A Study with A38 Antibody.
  [Syntéza TNFAIP6 v předovulačních folikulech prasat. Sledování vlivu protilátky A38.]
  Biology of Reproduction. Roč. 78, - (2008), s. 903-909. ISSN 0006-3363. E-ISSN 1529-7268
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/0960
  Grant ostatní: Program of Scientific and Technological Cooperation between Czech Republic and Italy(CZ) 52/ZV2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: cumulus cells * extracellular matrix * hyaluronan
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.469, rok: 2008

  Our results, together with the high sequence similarity found among human, rabbit, mouse, rat, bovine and equine TNFAIP6 and the expression of this protein and/or the respective gene in preovulatory follicles of all the examined species, strongly support the concept that TNFAIP6-mediated HC covalent transfer onto hyaluronic acid (HA) synthesized by cumulus cells is a mechanism common to mammalian OCCs. However, in contrast to the situation observed in the mouse, anti-TNFAIP6 A38 antibody did not prevent cumulus expansion nor HA accumulation in the matrix of pig OCCs stimulated with FSH. It suggests that porcine OCCs have evolved supplemental mechanisms for holding HA in the matrix. Thus, it is reasonable to hypothesize that different relative levels of HA, TNFAIP6, versican as well as other matrix components are synthesized by cumulus cells of different species, with the aim to create for each species the matrix that is the most suitable for ovulation and oocyte fertilization.

  Naše výsledky, zároveň s vysokou podobností sekvence, která byla zjištěna mezi TNFAIP6 u lidí, králíků, myší, krys, krav a koní a exprese tohoto proteinu a/anebo genu v preovulačním folikulu všech těchto zvířat silně podporuji koncept, že TNFAIP6-zprostředkovaný kovalentní transfer těžkých řetězců (HC) k hyaluronové kyselině (HA) , která je syntetizována buňkami kumulu, je mechanizmus společný pro OCCs savců. Ačkoliv, na rozdíl od situace u myší, anti-TNFAIP6 A38 protilátka nezabránila ani expanzi kumulu ani akumulaci hyaluronové kyseliny v matrix u OCCs prasat po FSH stimulaci. To naznačuje, že u OCC prasat se vyvinuly přídavné mechanizmy pro akumulaci a organizaci HA do matrix. Proto se můžeme domnívat, že rozdílné hladiny HA, TNFAIP6, versicanu, tenascinu jako i dalších složek jsou syntetizovány buňkami kumulu různých druhů zvířat s cílem vytvořit pro každý druh matrix, který usnadní ovulaci a oplození oocytu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159797

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.