Počet záznamů: 1  

Non-uniformity of phase structure in immiscible polymer blends

 1. 1.
  0305794 - UMCH-V 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fortelný, Ivan - Lapčíková, Monika - Lednický, František - Starý, Zdeněk - Kruliš, Zdeněk
  Non-uniformity of phase structure in immiscible polymer blends.
  [Nestejnorodá fázová struktura v nemísitelných směsích polymerů.]
  Polymer Engineering and Science. Roč. 48, č. 3 (2008), s. 564-571. ISSN 0032-3888
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/0729; GA ČR GA106/06/0761
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymer blends * melt mixing * non-uniform morphology
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.245, rok: 2008

  This article is focused on the phase structure development in immiscible polymer blends during melt mixing. Nonuniformity of the phase structure, i.e., the coexistence of areas containing particles with markedly different size distribution, was detected in quenched and compression molded samples of a number of various blends prepared by long and intensive mixing in the chamber of a Plasticorder.

  Článek se soustřeďuje na vývoj fázové struktury v nemísitelných směsích polymerů během jejich míchání v tavenině. Nestejnorodá fázová struktura, tj. koexistence oblastí obsahujících částice s výrazně rozdílnou distribucí jejich velikostí, byla nalezena v rychle zchlazených a lisovaných vzorcích velkého počtu různých směsí připravených dlouhým a intenzivním mícháním i komoře plastometru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158964