Počet záznamů: 1  

Rodová přesvědčení a rodové aspekty self-konceptu u adolescentních dívek a chlapců

 1. 1.
  0305671 - PSÚ 2008 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Zábrodská, Kateřina - Blatný, Marek
  Rodová přesvědčení a rodové aspekty self-konceptu u adolescentních dívek a chlapců.
  [Gender beliefs and gender aspects of self-concept in adolescent girls and boys.]
  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 40, č. 1 (2005), s. 30-42. ISSN 0555-5574
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: feminity * masculinity * gender belief
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Studie se zabývá výzkumem významu femininity a maskulinity u adolescentních dívek a chlapců z hlediska obecných rodových přesvědčení, aktualního a požadovaného Já. Výsledky studie potvrzují přetrvávající rodovou diferenciaci a existenci rodových norem v oblasti obecných rodových přesvědčení ve shodě s tradičními přesvědčeními o femininitě a makulinitě. Nicméně rodová diferenciace v rámci aktuálního a vyžadovaného Já je znatelně nižší a především atributy požadovaného Já dívek obsahují téměř vyrovnaný počet jak feminních, tak maskulinních charakteristik. Získaná data svědčí o posunu k větší desirabilitě maskulinních charakteristik v kontradikci s přetrvávajícími tradičními obecnými rodovými přesvědčeními a normami. Diskutovány jsou možné konsekvence přetrvávání nebo změny rodových přesvědčení ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení.

  The text is focused on the research of significances of feminity and masculinity of adolescent girls and boys with goal to assess any occasional change in understanding of genderness, especially in the area of gender beliefs, actual Self, and required Self. The results of the study testify about the persisting gender differentiation and about the existence of gender norms in the area of general gender beliefs in harmony with traditional beliefs on feminity and masculinity. However, the gender differentiation in assessment of the actual and required Self is remarkably lower, and primarily the attributes required by girls contain almost balanced feminine and masculine characteristics. The gathered data testify about the shift toward higher desirability of masculine characteristics both in boys and in girls, and about wiping off the gender differences in personally relevant assessment in contradiction to their continuation in the assessment of general gender beliefs and norms. Discussion takes place in relation to possible consequences of continuation or change of gender beliefs, particularly in relation to life satisfaction and self-esteem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158888

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.