Počet záznamů: 1  

Double peak spectra in spontaneous edge electroluminescence

 1. 1. 0302423 - URE-Y 930032 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zavadil, Jiří - Žďánský, Karel
  Double peak spectra in spontaneous edge electroluminescence.
  [Dvouvrcholová spektra ve spontánní hranové elektroluminiscenci.]
  Solid-State Electronics. Roč. 36, č. 11 (1993), s. 1623-1632. ISSN 0038-1101
  Grant CEP: GA AV ČR IAA167108
  Klíčová slova: light emitting diodes * electroluminescence * optical waveguide theory
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.871, rok: 1993

  Experimental and theoretical study of the shape of spontaneous electroluminiscence spectra emitted from the edge of GaInAsP/InP heterostructure diodes is reported. An occurance of double peak spectra in some samples is explained in terms of selective internal absorption along the way of the edge. Numerical evaluation of spontaneous luminiscence and corresponding gain or absorption coefficient is presented within the framework of usual band structure approximation.

  Prezentuje se experimentální a teoretický rozbor tvaru spontánního elektroluminiscenčního spektra emitovaného z hrany heterostrukturních diod GaInAsP/InP. Výskyt dvouvrcholového spektra v některých vzorcích je vysvětlen na podkladě selektivní vnitřní absorpce směrem k hraně diody. V rámci běžné aproximace pásové struktury je provedeno numerické vyhodnocení spontánní luminiscence a příslušného ziskového nebo ztrátového koeficientu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0112842