Počet záznamů: 1  

K využití albedo dozimetrů v Jaderné elektrárně Dukovany

 1. 1. 0185236 - UJF-V 20013055 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Trousil, J. - Zelenka, Z. - Spurný, František
  K využití albedo dozimetrů v Jaderné elektrárně Dukovany.
  [To the use of albedo-dosimetres in Dukovany nuclear power plants.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 9, 7/8 (2001), s. 247-250 ISSN 1210-7085
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: individual dosimetry * neutron dosimetry * nuclear power station
  Kód oboru RIV: DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola

  V příspěvku je presentován nový rozvoj v systému osobní neutronové dosimetrie v ČR.Byly testovány dva dosimetry:detektor stop v pevné fázi v kontaktu se štěpným materiálem aalbedo dozimetr založený na 6LiF a 7LiF termoluminiscenčních detektorech.Jsou presentovány, analyzovány a diskutovány výsledky srovnání těchto dosimetrů v radiačním prostředí jaderné elektrárny a další studie.

  New developments in the system of neutron personal dosimetry in the Czech republic are presented in the contribution.Two dosimeters were tested:solid state nuclear track detectors in contact with fissionable materials andan albedo dosimeter based on 6LiF and 7LiF thermo luminescent detectors.The results of comparison of those dosimeters in nuclear power plant radiation environment and other studies are presented, analyzed and discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0081644