Počet záznamů: 1  

Pocta Janu Janákovi

 1. 1.
  0123212 - A-Z 20023048 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sulitková, Ludmila
  Kompetence rychtářského úřadu v Brně v předbělohorském období.
  [Competence of the reeve's office in Brno in the pre-Bílá hora period.]
  Pocta Janu Janákovi. Brno: Matice moravská, 2002 - (Chocholáč, B.; Malíř, J.), s. 127-147. ISBN 80-86488-07-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
  Klíčová slova: history of town administration * Brno
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Hloubkovou analýzou kontinuálně zachovaných knih rychtářského soudu královského města Brna z let 1542-1619 bylo prokázáno, že tomuto běžnému soudu přináležely i závažné trestně právní případy. Tím, že při jejich posuzování byly tímto soudním tribunálem, sestávajícím z rychtáře a proměnného počtu konšelů, aplikovány zásady akuzačního (a nikoli inkvizičního) civilního procesu, výsledky trestního řízení překvapují benevolencí vůči provinilcům.

  In-depth analysis of continually preserved books of reeve's court of the royal town of Brno from the years 1542-1619 proved that this common court also dealt with serious criminal cases. Since the tribunal, consisting of the reeve and variable number of aldermen, applied principles of the accusation (and not inquisition) civil process, results of the criminal proceedings were surprisingly benevolent towards delinquents.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0021480

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.