Počet záznamů: 1  

Projekt vydávání Husových spisů v ČSAV

 1. 1.
  0123108 - A-Z 20013210 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pokorná, Magdaléna
  Projekt vydávání Husových spisů v ČSAV.
  [The project of publication the writings of Hus in CSAV.]
  Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 40, 1-2 (2001), s. 85-91. ISSN 0323-0562
  Grant CEP: GA MŠMT LN00A041
  Klíčová slova: edition * Jan Hus
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Vydávání Husových spisů mu dlouho tradici. Tato stať připomíná jednu z jeho etap - v Československé akademii věd v létech 1953-1959. Stať sleduje činnost komise pro vydávání Husových spisů a mnohé obtíže organizačního a koncepčního rázu, s nimiž se vyrovnávala, na základě materiálů úřední povahy a prohlubuje tak dosavadní svědectví editorů. Vedení ČSAV chápalo projekt vydávání Husových spisů jako mimořádnou záležitost, do čela příslušné komise byl jmenován Zdeněk Nejedlý, tehdejší prezident ČSAV, ale přesto či právě proto vydávání jednotlivých svazků prestižního projektu ztroskotávalo.

  There is a big tradition connected with the publication of Hus' writings. This essay reminds one of its period - in The Czechoslovak Academy of Sciences 1953-1959. The essay pursues the activity of The Commision for the publication of Hus' writings and the efford to set right many inconventions of the organization and conception character on the bases of the materials of the official character and so it deepen the testimony of the editors. The lead of CSAV took the project of publication Hus' writings as the exeptional proposition . At the head of the commission was elected Zdeněk Nejedlý, at the time president of CSAV but nevertheless - or therefore - the publishing of the particular volume has been wrecked.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0021376

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.