Počet záznamů: 1  

Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998

 1. 1.
  0122938 - A-Z 20003042 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šolle, Zdeněk
  Sociálnědemokratická strana do roku 1918.
  [Socialdemocratic party up to the year 1918.]
  Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. Olomouc: Katedra politologie a evropských studií FFUP v Olomouc, 2000 - (Marek, P.), s. 83-93. ISBN 80-86200-25-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Sociálnědemokratická strana jako politická představitelka dělnického hnutí vznikla jako důsledek vývoje kapitalistického průmyslu. Na kongresu v Neudörflu v tehdejších Uhrách (dnes v rakouské zemi Burgenland) ve dnech 5.-6. dubna 1874 byla založena rakouská sociálně demokratická strana, která sjednocovala dělníky všech národností, žijících v Rakousku. O čtyři roky později, 7. dubna 1878 byla na ilegálním kongrese v pražském předměstí Břevnově založena Československá sociálně demokratická strana, jako autonomní část strany celorakouské. V roce 1907 bylo v Rakousku zavedeno všeobecné rovné volební právo do rakouské říšské rady. V prvních volbách v roce 1907 se sociální demokracie stala nejsilnější politickou stranou. Již před vypuknutím I. světové války se česká sociálně demokratcká strana oddělila od strany celorakouské. Během války se zostřily rozpory mezi marxistickým křídlem representovaným B. Šmeralem a křídlem spíše vlasteneckým, representovaným osobnostmi jako byl Alfréd Meisner, Frant. Soukup, Gustav Habrman, Ant. Němec a další.

  Social Democratic Party came into being as a representative of working movement as a social result of development of capitalistic industry. At the congress in Neudörfel at that time an Ugrian (nowadays in Austrian land Burgenland) was on April 5-6, 1874 established Social Democratic Party of Austria that unified workes of all nation in all Austria. Four years later, on 7 April, 1878, was established Czechoslovanian Social Democracy (during festive congress in PragueŽs suburb named Břevnov). This Part was an auotomous part of allAustrian Party. At the year 1907 general equal voting law to the Imperial Counsil was instituted in Austria. In the first elections (at the year 1907) Social democratic Party became the most powerfull Czech party. Already before World War I Czech Social Democratic Party separated from all-Austrian Party. During this War a disputes between marxistic part (represented by Šmeral) and a part headed by such personalities like Alfréd Meisner, Frant. Soukup, G. Habrman, Ant. Němec arised.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0021206

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.