Počet záznamů: 1  

Ivančice. Dějiny města

 1. 1.
  0122333 - ARUB-Q 20023003 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Doležel, Jiří
  Dějiny Ivančic ve středověku. Od počátku slovanského osídlení do roku 1460.
  [The history of Ivančice in the Middle Ages. From the beginning of Slavonic settlement till 1460.]
  Ivančice. Dějiny města. Ivančice: Město Ivančice, 2002, s. 67-173, 663-669. ISBN 80-239-9441-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8001916
  Klíčová slova: the mediaeval history * the beginnings and development of the municipal corporation * southern Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V rámci monografického zpracování dějin města se příslušná kapitola zabývá formami a proměnami slovanského a středověkého osídlení. Díky dlouhodobému kontinuálnímu vývoji je možné vcelku podrobně sledovat rozmach zdejší sídelní aglomerace od raně středověkého centra 9. století (velkomoravské hradiště "Réna") přes správní a tržní ústředí 11. a 12. věku až k rozvinuté zeměpanské městské obci vrcholného středověku. Podrobné politické, majetkosprávní a hospodářské dějiny Ivančic 7.-15. století jsou přitom zasazeny do širších dějinných souvislostí.

  A relevant chapter is devoted to forms and changes of the Slavonic and mediaeval settlements within the scope of the monographic work of the town history. Thanks to a long-term continual development it is possible to follow in details the expansion of the local residential agglomeration from the early mediaeval centre of 9th century (Great Moravian stronghold "Réna"), over the administrative and market centre of 11th and 12th centuries to the developed feudal corporation of the High Middle Ages. The particular political and administrative and economic history of Ivančice of 7th till 15th centuries is set in wider historical connections, too.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020613

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.