Počet záznamů: 1  

Hydrogen-oxygen fuel cells

 1. 1. 0108687 - UACH-T 20043080 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vondrák, Jiří - Klápště, Břetislav - Velická, Jana - Sedlaříková, M. - Černý, R.
  Hydrogen-oxygen fuel cells.
  [Vodíko-kyslíkové palivové články.]
  Journal of Solid State Electrochemistry. Roč. 8, č. 1 (2003), s. 44-47. ISSN 1432-8488
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0983; GA AV ČR IAA4032002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: electrocatalysis * hydrogen electrode Ionex membrane * membrane fuel cell
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.195, rok: 2003

  Ion exchange non-fluorinated membranes were tested in half-cells used as models for hydrogen-oxygen fuel cells. The lower acidity of the membranes allowed us to reduce the chemical stability requirements for the construction and catalytic materials.

  Nefluorované ionto-měničové membrány byly testovány v poločlánku jako modely pro vodíko-kyslíkové palivové články. Nižší kyselost membrán umožňuje snížit požadavky na chemickou stabilitu nutnou pro konstrukcí katalytických materiálů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015807