Počet záznamů: 1  

Transcriptional Analysis of the groES-groEL1, groEL2, and dnaK genes in Corynebacterium glutamicum: Characterization of Heat Shock-Induced Promoters

 1. 1. 0107958 - MBU-M 20040164 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Barreiro, C. - González-Lavado, E. - Pátek, Miroslav - Martin, J. F.
  Transcriptional Analysis of the groES-groEL1, groEL2, and dnaK genes in Corynebacterium glutamicum: Characterization of Heat Shock-Induced Promoters.
  [Transkripční analýza genů groES-groEL1, groEL2 a dnaK u Corynebacterium glutamicum: Charakterizace promotorů indukovaných teplotním šokem.]
  Journal of Bacteriology. Roč. 186, č. 14 (2004), s. 4813-4817. ISSN 0021-9193
  Grant CEP: GA AV ČR KSK5052113
  Klíčová slova: corynebacterium glutamicum * mrna
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.146, rok: 2004

  Transcriptional patterns were characterized for the Corynebacterium glutamicum groEL2 gene and the groES-groEL1 and dnaK operons coding for heat-shock proteins. The regulatory regions of these genes were found and participation of alternative sigma factor in transcription of dnaK operon was suggested.

  Byla charakterizována transkripce genu groEL2 a operonů groES-groEL1 a dnaK z Corynebacterium glutamicum, kódujících proteiny tepelného šoku. Byly nalezeny regulační oblasti těchto genů a zjištěna účast alternativního faktoru sigma při transkripci operonu dnaK.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015098