Počet záznamů: 1  

Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description

 1. 1. 0107713 - UGN-S 20043031 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaláb, Zdeněk
  Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description.
  [Dopad seismicity na povrch v oblastech ovlivněných dobýváním: všeobecný popis.]
  Acta Montana. Rada A, B. Roč. 1, č. 1 (2004), s. 35-39 ISSN 1211-1910.
  [Mining and Environmental geophysics/29./. Sedmihorky, 00.06.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA105/03/0078
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
  Klíčová slova: seismicity * mining affected areas
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  General description of expected types of seismicity in mining affected areas is given in this paper (mining induced seismicity, natural earthquakes, technical seismicity and industrial vibrations). Their basic characteristics are specified. The main parameters influencing the intensity of seismic effect on the surface will be pointed out and the specifications of seismic loading in mining affected area will be briefly discussed. Except direct influence of seismicity on building objects it is also necessary to consider indirect influences, e.g. changes of slope stability.

  V článku je podán všeobecný popis očekávaných typů seismicity v oblastech ovlivněných dobýváním (důlně indukovaná seismicita, přirozená zemětřesení, technická seismicita a vibrace vyvolané průmyslovými zdroji). Jsou specifikovány základní charakteristiky a je ukázán hlavní parametr ovlivňující intenzitu seismického účinku na povrch. Současně jsou stručně diskutovány specifikace seismického zatížení v oblastech ovlivněných dobýváním. Kromě přímého účinku seismicity na stavební objekty je třeba brát v úvahu i nepřímé vlivy, jako např. změny stability svahů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014855