Počet záznamů: 1  

Dissecting large and complex genomes: flow sorting and BAC cloning of individual chromosomes from bread wheat

 1. 1. 0107485 - UEB-Q 20043059 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šafář, Jan - Bartoš, Jan - Janda, Jaroslav - Bellec, A. - Kubaláková, Marie - Valárik, Miroslav - Pateyron, S. - Weiserová, Jitka - Tušková, Radka - Čihalíková, Jarmila - Vrána, Jan - Šimková, Hana - Faivre-Rampant, P. - Sourdille, P. - Caboche, M. - Bernard, M. - Doležel, Jaroslav - Chalhoub, B.
  Dissecting large and complex genomes: flow sorting and BAC cloning of individual chromosomes from bread wheat.
  [Rozdělení velkých a komplexních genomů na části: třídění a klonování jednotlivých typů chromozómů pšenice.]
  Plant Journal. Roč. 39, - (2004), s. 960-968. ISSN 0960-7412
  Grant CEP: GA ČR GA522/03/0354; GA ČR GA521/04/0607; GA MZe QC1336
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
  Klíčová slova: wheat * flow sorting * DNA library
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 6.367, rok: 2004

  The analysis of the complex genome of common wheat (Triticum aestivum, 2n = 6x = 42, genome formula AABBDD) is hampered by its large size (~17 000 Mbp) and allohexaploid nature. In order to simplify its analysis, we developed a generic strategy for dissecting such large and complex genomes into individual chromosomes. Chromosome 3B was successfully sorted by flow cytometry and cloned into a bacterial artificial chromosome (BAC), using only 1.8 million chromosomes and an adapted protocol developed for this purpose. The BAC library (designated as TA-3B) consists of 67 968 clones with an average insert size of 103 kb. It represents 6.2 equivalents of chromosome 3B with 100% coverage and 90% specificity as confirmed by genetic markers. This method was validated using other chromosomes and its broad application and usefulness in facilitating wheat genome analysis were demonstrated by target characterization of the chromosome 3B structure through cytogenetic mapping. This report on the successful cloning of flow-sorted chromosomes into BACs marks the integration of flow cytogenetics and genomics and represents a great leap forward in genetics and genomic analysis.

  Analýza genomu pšenice je komplikována jeho značnou velikostí (1C = 17 000 Mbp) a přítomností tří homeologních genomů. Byla vyvinuta strategie za účelem rozdělení takovýchto složitých genomů na jednotlivé chromozómy. Chromozómy 3B pšenice byl tříděn pomocí průtokové cytometrie. 1,8 milionů tříděných chromozómů bylo použito pro přípravu knihovny dlouhých inzertů klonovaných ve vektoru BAC. Knihovna se skládá z 67 968 klonů s průměrnou délkou inzertů 103 kbp a pokrývá chromozóm 3B 6,2x. Jedná se o první chromozómově specifickou BAC knihovnu u rostlin. Metoda byla potvrzena na dalších pšeničných chromozómech a představuje důležitý nástroj v genomice pšenice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014643