Počet záznamů: 1  

Self-organized growth of Ag islands on Si(111)-(7X7)-optimization of an STM experiment by means of KMC simulations

 1. 1. 0107324 - FZU-D 20040609 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kocán, P. - Sobotík, P. - Ošt'ádal, I. - Kotrla, Miroslav
  Self-organized growth of Ag islands on Si(111)-(7X7)-optimization of an STM experiment by means of KMC simulations.
  [Samoorganizovaný růst ostrůvků Ag na Si(111)-7x7 - optimalizace STM experimentu pomocí KMC simulací.]
  Surface Science. 566-568, - (2004), s. 216-220 ISSN 0039-6028
  Grant CEP: GA ČR GA202/01/0928; GA ČR GA202/03/0792
  Grant ostatní:GA FRVŠ(CZ) FRVŠ2735
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: epitaxy * silver * silicon * Monte Carlo simulations * scaabbing tunneling micriscopy * self-assembly
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.168, rok: 2004

  Growth conditions for the most ordered Ag island arrays on Si(111)-(7X7) were optimized by Kinetic Monte Carlo (KMC) simulations

  Předchozí experimentální (STM) a teoretické (KMC) výsledky byly užity k optimalizaci podmínek růstu (teploty a rychlosti růstu) pro dosažení nejvíce samouspořádaného růstu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014488