Počet záznamů: 1  

Solid-phase synthesis of head and tail bis-acridinylated peptides

 1. 1.
  0107152 - UOCHB-X 20043434 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šebestík, Jaroslav - Matějka, P. - Hlaváček, Jan - Stibor, I.
  Solid-phase synthesis of head and tail bis-acridinylated peptides.
  [Syntéza "head" a "tail" bis-akridinovaných peptidů na pevné fázi.]
  Tetrahedron Letters. Roč. 45, č. 6 (2004), s. 1203-1205. ISSN 0040-4039
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1379
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: 9-amino acridine * solid phase synthesis * head and tail peptide conjugates
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.484, rok: 2004

  Synthetic route for synthesis of bis-acridinylated combinatorial peptide libraries containing anti-prion compound is described

  Je popsána syntetická cesta pro syntézu bis-akridinových peptidových kombinatoriálních knihoven obsahujících anti-prionové sloučeniny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014321