Počet záznamů: 1  

Feedback loops in the signal paths cotrolling gene expression

 1. 1.
  0105853 - URE-Y 20040025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šrobár, Fedor
  Feedback loops in the signal paths cotrolling gene expression.
  [Zpětnovazební smyčky v signálových drahách kontrolujících expresi genů.]
  Bioelectrochemistry. Roč. 63, 1/2 (2004), s. 87-90. ISSN 1567-5394. E-ISSN 1878-562X.
  [International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics /17./. Florence, 19.06.2003-24.06.2003]
  Grant CEP: GA MŠMT OC 281.001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
  Klíčová slova: bioelectric phenomena * nonlinear systems
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.261, rok: 2004

  The individual proteins encoded by genes may function as expression regulators - activators or repressors - for other /or the same/ gene's transcription and translation. The simple case of two genes P and Q encoding the proteins p and q is analyzed supposing that the protein q promotes transcription of its own gene Q but represses that of the gene P. The nonlinear and coupled kinetic equations describing this system are analysed using diagrammatic technique. Numeric examples are given.

  Individuální proteiny, kódované geny, mohou působit jako regulátory exprese – aktivátory nebo represory – pro transkripci a translaci jiných (nebo stejných) genů. V práci je analyzován jednoduchý případ dvou genů P a Q, které kódují proteiny p a q za předpokladu, že protein q podporuje transkripci svého vlastního genu Q, ale potlačuje transkripci genu P. Nelineární a vázané kinetické rovnice popisující tento systém jsou analyzovány diagramatickou metodou. Práce je doplněna numerickými příklady.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0013041

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.