Počet záznamů: 1  

A Langevin-elasticity-theory-based constitutive equation for rubberlike networks and its comparison with biaxial stress-strain data. Part II

 1. 1.
  0105776 - UMCH-V 20043347 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Meissner, Bohumil - Matějka, Libor
  A Langevin-elasticity-theory-based constitutive equation for rubberlike networks and its comparison with biaxial stress-strain data. Part II.
  [Konstitutivní rovnice pro kaučukovité sítě založená na langevinovské teorii elasticity a její porovnání s biaxiálními deformačními daty. Část II.]
  Polymer. Roč. 45, č. 21 (2004), s. 7247-7260. ISSN 0032-3861. E-ISSN 1873-2291
  Grant CEP: GA ČR GA104/00/1311; GA AV ČR IAA4050008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: theory of rubber elasticity * biaxial deformations * experimental testing
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.433, rok: 2004

  A structure-based constitutive equation for rubberlike networks (ABGIL), proposed in Part I is a combination of the connectivity term based on Langevin statistics (Arruda and Boyce, AB) and a constraint term which may be expressed in the form of the first invariant of the generalized deformation tensor (GI). The ABGIL equation was tested in Part II on networks of poly dimethylsiloxane) and styrene–butadiene rubber. Parameters of the equation were obtained from the fitting procedure.

  Konstitutivní rovnice pro kaučukovité sítě (ABGIL) založená na struktuře, která byla navržena v Části I, je spojením členu daného konektivitou, založeného na langevinovské statistice, a členu daného prostorovými omezeními, který je možno vyjádřit ve tvaru první invarianty generalizovaného deformačního tenzoru (GI). Rovnice ABGIL je v Části II testována s použitím biaxiálních experimentálních údajů stanovených u sítí poly(dimethylsiloxanu) a butadienstyrenového kaučuku. Porovnání teorie s experimentem poskytlo parametry rovnice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000194

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.