Počet záznamů: 1  

UV degradability of aryl-substituted polysilylenes

 1. 1.
  0105726 - UMCH-V 20043296 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Schauer, F. - Kuřitka, I. - Nešpůrek, Stanislav
  UV degradability of aryl-substituted polysilylenes.
  [UV degradace aryl-substituovaných polysilylenů.]
  Polymer Degradation and Stability. Roč. 84, č. 3 (2004), s. 383-391. ISSN 0141-3910. E-ISSN 1873-2321
  Grant CEP: GA ČR GA202/01/0518; GA MŠk ME 558
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: UV degradability * polysilylenes * weakened bond
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.685, rok: 2004

  Photoluminescence as a spectroscopic method, used in this paper, seems to be a good tool for the detection of the degradation processes. The photodegradation of PMPSi leads (i) to a decrease in PL and (ii) to a shortwavelength shift of the exciton PL band, which seems to be a consequence of a decrease in the molecular weight of the polymer in the photodestructive process.

  Fotoluminiscence, jako spektroskopická metoda užitá v tomto článku, se jeví jako dobrý prostředek pro detekci degradačních procesů. Fotodegradace poly[fenyl(methyl)silylenu] vede (i) ke snížení fotoluminiscence a (ii) ke krátkovlnnému posunu excitonového fotoluminiscenčního pásu, což se jeví jako důsledek snížení molekulové hmotnosti polymeru během fotodestruktivního procesu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012935

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.