Počet záznamů: 1  

Optimisation of gradient HPLC analysis of phenolic compounds and flavonoids in beer using a CoulArray detector

 1. 1.
  0105725 - UMCH-V 20043295 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Řehová, Lucie - Škeříková, V. - Jandera, P.
  Optimisation of gradient HPLC analysis of phenolic compounds and flavonoids in beer using a CoulArray detector.
  [Optimalizace gradientové HPLC analýzy fenolických látek a flavonoidů v pivech za použití CoulArray detektoru.]
  Journal of Separation Science. Roč. 27, č. 15-16 (2004), s. 1345-1359. ISSN 1615-9306. E-ISSN 1615-9314
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0917
  Klíčová slova: phenolic compounds * flavonoids * natural antioxidants;
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 1.927, rok: 2004

  A method was developed for simultaneous analysis of natural antioxidants in beer using multichannel electrochemical detection with a CoulArray detector, which enables selective and sensitive antioxidant detection in gradient HPLC and facilitates the identification of analytes based on the ratios of signals recorded at different potentials applied to the detection cells arranged in series. The separation conditions were optimised for 27 phenolic compounds including derivatives of benzoic and cinnamic acids, flavones, and a few related glycosides identified in beer samples.

  Metoda byla vyvinuta pro simultánní analýzy přírodních antioxidantů v pivech použitím multikanálové elektrochemické detekce s CoulArray detektorem, který umožňuje selektivní a citlivou detekci antioxidantů za použití gradientové HPLC a umožňuje identifikaci analytů na základě poměrů signálů zaznamenaných na detekčních celách umístěných v sérii s různými aplikovanými potenciály. Separační podmínky byly optimalizovány pro 27 fenolických sloučenin obsahující deriváty kyseliny benzoové a skořicové, flavony a několik příbuzných glykosidů identifikovaných v pivech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012934

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.